Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Tony Scammel (SD)

Uppdrag (5 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Samhällsutvecklingsnämnd ledamot 2023-01-01 2026-12-31
Räddningsnämnd ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen ersättare 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige ledamot 2023-11-30 2026-10-14
Samhällsutvecklingsnämndens arbetsutskott ersättare 2023-01-01 2026-12-31