Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Kommunstyrelsen

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.