Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Elisabeth (Lisa) Nilsson (SD)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- och utbildningsnämnd ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Demokratiberedningen ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Fritid- och folkhälsonämnd ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige ersättare 2018-11-08 - 2022-10-14