Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Malin Sjöblom (M)

Kontaktinformation

Telefon:
070-787 60 03 (mobil)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fritid- och folkhälsonämnd ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Valnämnd ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31