Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen och ta beslut enligt upprättad delegationsordning i frågor rörande personalpolitiken

Uppdrag (6 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Johansson Carina C ordförande 1
Sjödell Anton M 1:e vice ordförande 2
Johansson Marie S 2:e vice ordförande 3
Josefsson Håkan C ersättare 4
Gullberg Lorentsson Maria M ersättare 5
Dinäss Marie-Louise S ersättare 6