Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. De 49 ledamöterna väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Fullmäktige debatterar och fattar beslut i frågor av större vikt.

Uppdrag (79 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Johansson Marie S ledamot 1
Johansson Carina C ledamot 2
Sjödell Anton M ledamot 3
Johansson Mattias SD ledamot 4
Johansson Fredrik S ledamot 5
Anderson Kian WeP ledamot 6
Petersson Bengt C ledamot 7
Gullberg Lorentsson Maria M ledamot 8
Samuelsson Ylva S ledamot 9
Nylén Stefan SD ledamot 10
Skogsberg Pia KD ledamot 11
Josefsson Håkan C ledamot 12
Karlsson Jörgen S ledamot 13
Karlsson Agneta M ledamot 14
Sveningson Fredrik L ledamot 15
Dinäss Josefine S ledamot 16
Poulsen Ulf SD ledamot 17
Eleholt Inga-Maj C ledamot 18
Johansson Sven WeP ledamot 19
Anderson Erik K ledamot 20
Björkman Björn M ledamot 21
Johansson Hasse S 2:e vice ordförande 22
Silva Abirina V ledamot 23
Bengtsson Lars-Ove C ordförande 24
Axelsson Sören SD ledamot 25
Azizi Naile S ledamot 26
Yassin Lukas MP ledamot 27
Lewintus Markus M ledamot 28
Magnusson Kenneth C ledamot 29
Vrsajkovic Djuro S ledamot 30
Kastberg Lennart KD 1:e vice ordförande 31
Johansson Thomas WeP ledamot 32
Hummel Glenn SD ledamot 33
Andersson Lisbeth M ledamot 34
Dinäss Marie-Louise S ledamot 35
Martinsson Anders C ledamot 36
Gullberg Pelle S ledamot 37
Park Lars L ledamot 38
Ericson Jonas M ledamot 39
Petersson Linda SD ledamot 40
Larsson Lars C ledamot 41
Bahtanovic Suzana S ledamot 42
Östring Tommy WeP ledamot 43
Hermansson Malin C ledamot 44
Holm Magdalena M ledamot 45
Varsamis Evangelos S ledamot 46
Ruokola Hannu SD ledamot 47
Modén Rose-Mari S ledamot 48
Nyström Evelina C ledamot 49
Jiretorn Ulf M ersättare 50
Neumann Jörg M ersättare 51
Claar Fredrik M ersättare 52
Petersson Simon M ersättare 53
Olausson Joakim C ersättare 54
Larsson Johan C ersättare 55
Hallberg Henrik C ersättare 56
Nilsson Urban C ersättare 57
Sjöberg Magnus C ersättare 58
Lindroth Elisabet L ersättare 59
Olsson Ewy L ersättare 60
Ström Charlotte KD ersättare 61
Fjellander Mattias KD ersättare 62
Thelin Kjell S ersättare 63
Holmbom Marcus S ersättare 65
Bengtsdotter-Bogren Sara-Lena S ersättare 66
Töreland Tomas S ersättare 67
Stensson Tommy S ersättare 68
Saras Skarphagen Charlotta S ersättare 69
Bergqvist Mona V ersättare 71
Bruhn Peter MP ersättare 72
Farah Fathi Muse MP ersättare 73
Gustafsson Anders SD ersättare 74
Sowa Simon SD ersättare 75
Gunnarsson Stefan SD ersättare 76
Nilsson Elisabeth (Lisa) SD ersättare 77
Kindbladh Mikael WeP ersättare 78
Knutsson Robert WeP ersättare 79
Vang Curt K ersättare 80
Arlid Claes K ersättare 81