Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsen allmänna utskott bereder ärenden till kommunstyrelsen som rör frågor som bland annat mål och budget, översiktlig planering, bostadsförsörjning, miljö- och naturvård, energiplanering, infrastruktur- och kommunikationer m.m.

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Johansson Carina C ordförande 1
Sjödell Anton M 1:e vice ordförande 2
Skogsberg Pia KD ledamot 3
Sveningson Fredrik L ledamot 4
Johansson Marie S 2:e vice ordförande 5
Johansson Fredrik S ledamot 6
Johansson Mattias SD ledamot 7
Petersson Bengt C ersättare 8
Josefsson Håkan C ersättare 9
Ericson Jonas M ersättare 10
Gullberg Lorentsson Maria M ersättare 11
Dinäss Marie-Louise S ersättare 12
Stensson Tommy S ersättare 13
Nylén Stefan SD ersättare 14