Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs enligt vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kap. förmynderskapsordningen samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet

Uppdrag (6 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Melin Lis M ordförande 1
Viktorsson Ola L ledamot 2
Andersson Thure S vice ordförande 3
Berg Gerd M ersättare 4
Andersson Tommy L ersättare 5
Samuelsson Ylva S ersättare 6