Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom väghållning med gatubelysning, trafik, trafiksäkerhet, torg och andra allmänna platser, parker, skogar, exploateringsmark, vattenförsörjning och avloppsbehandling, avfallshantering och renhållning

Uppdrag (14 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Josefsson Håkan C ordförande 1
Larsson Johan C ledamot 2
Lorentsson Per M 1:e vice ordförande 3
Lind Sandy WeP ledamot 4
Karlsson Jörgen S 2:e vice ordförande 5
Saras Skarphagen Charlotta S ledamot 6
Nilsson Anders SD ledamot 7
Rehn Karl-Henrik C ersättare 8
Johansson Wåge C ersättare 9
Karlsson Lars M ersättare 10
Björkman Björn M ersättare 11
Wilander-Axelsson Ewa S ersättare 12
Oskarsson Hans S ersättare 13
Andersson Kennet SD ersättare 14