Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Kommunstyrelsens personalutskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsens personalutskott bereder ärenden till kommunstyrelsen och ta beslut enligt upprättad delegationsordning i frågor rörande personalpolitiken

Uppdrag (10 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Johansson Marie Socialdemokraterna ordförande 1
Sjödell Anton Moderaterna vice ordförande 2
Magnusson Kenneth Centerpartiet ledamot 3
Johannesson Rut Medborgarpartiet i Gislaved 2:e vice ordförande 4
Nylén Stefan Sverigedemokraterna ledamot 5
Samuelsson Ylva Socialdemokraterna ersättare 6
Gullberg Lorentsson Maria Moderaterna ersättare 7
Ström Charlotte Westbopartiet ersättare 8
Eriksson Bo Medborgarpartiet i Gislaved ersättare 9
Gustavsson Peter Sverigedemokraterna ersättare 10