Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Kommunstyrelsen allmänna utskott bereder ärenden till kommunstyrelsen som rör frågor som bland annat mål och budget, översiktlig planering, bostadsförsörjning, miljö- och naturvård, energiplanering, infrastruktur- och kommunikationer m.m.

Uppdrag (14 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Johansson Marie Socialdemokraterna ordförande 1
Samuelsson Ylva Socialdemokraterna ledamot 2
Sjödell Anton Moderaterna vice ordförande 3
Lind Sandy Westbopartiet ledamot 4
Magnusson Kenneth Centerpartiet ledamot 5
Johannesson Rut Medborgarpartiet i Gislaved ledamot 6
Nylén Stefan Sverigedemokraterna 2:e vice ordförande 7
Varsamis Evagelos Socialdemokraterna ersättare 8
Augustsson Gunnel Socialdemokraterna ersättare 9
Ericson Jonas Moderaterna ersättare 10
Kindbladh Mikael Westbopartiet ersättare 11
Johansson Carina Centerpartiet ersättare 12
Eriksson Bo Medborgarpartiet i Gislaved ersättare 13
Gustavsson Peter Sverigedemokraterna ersättare 14