Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Överförmyndarnämnden GGVV

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs enligt vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kap. förmynderskapsordningen samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet

Uppdrag (2 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Melin Lis Moderaterna ledamot 1
Jonsson Thomas Socialdemokraterna ersättare 2