Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Socialnämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Socialnämnden ansvarar för att samordna, utveckla och leda verksamheten inom vård- och omsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, integration- och flyktingverksamhet och arbetsmarknadsorganisationen.