Förtroendevalda i Gislaveds kommun

Bygg- och miljönämnd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Bygg- och miljönämndens myndighetsutövande verksamhet styrs till största delen genom plan-och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, bostadsanpassningslagen och alkohollagen.